New Christian Voices Series: Interview met Ann Vosskamp

 

 

Het Amerikaanse New Christian Voices Series bezocht Ann Voskamp op haar boerderij. In een openhartig interview vertelt ze over haar leven.Ds. Wigle Tamboer: "Lange tijd tot ver in haar huwelijk en een druk boerengezin ging Ann Voskamp getekend door het leven. Een pijn die terugging tot het boerenerf van haar jeugd toen haar jongere zusje overreden werd door een vrachtauto. Het dodelijk ongeval zou Ann haar hele leven achtervolgen en een grauwe sluier werpen over al haar denken, al haar voelen. Totdat een vriendin haar oproept en uitdaagt oog te ontwikkelen voor dat wat goed is en waar ze Gods weldaden in herkent. Gods weldaden die haar ziel kunnen vullen. Vullen met dankbaarheid en lofprijzing. En Anns eerste reactie is, dat ze dat nooit zal kunnen. Ze verzet zich ertegen. Maar haar vriendin houdt aan en vraagt haar simpel pen en papier te nemen en een lijstje te beginnen.. een lijstje met Gods weldaden. 'Sta ‘s morgens op Ann en kijk of er iets is die dag waar je dankbaar voor bent en schrijf het op je lijstje... en ga door... elke dag weer, tot je duizend dingen hebt waar je God dankbaar voor bent. En terwijl je dat doet, kijk wat er met je gebeurt,' zei ze. En hoe tegennatuurlijk het ook voelde, Ann neemt de uitdaging aan en begint en ze stond verbaasd hoeveel weldaden van God ze optekent en hoe het haar ziel vult en verandert in dankzegging en lofprijzing En zo kwam ze tot ‘t schrijven van haar boek Duizendmaal dank. Een boek dat diepe indruk maakt en inmiddels voor miljoenen mensen tot grote zegen is geworden.”'Onlangs kreeg ik een boek in handen met de titel Duizendmaal dank. De schrijfster, Ann Voskamp, ging de uitdaging aan om duizend dingen op te schrijven waar ze dankbaar voor was. In het boek doet ze verslag van deze tocht, en af en toe lees je een stukje van haar lijst. Inmiddels is ze de 1000 voorbij en schrijft verder aan haar lijst, waarbij ze steeds erg eerlijk is over de vreugde, maar ook over het verdriet in haar leven. In dat verdriet probeert ze toch dankbaarheid te vinden.

Ik vind het zo herkenbaar en zo mooi om te lezen. Psychologisch gezien werkt het namelijk, om drie positieve punten per dag te noemen: het verandert je manier van kijken, je gaat bewust op zoek naar de 'plusjes' in plaats van naar de 'minnetjes'. Als dat niet in je karakter ligt, kan dat een hele omslag teweegbrengen. Deze simpele oefening helpt om een andere mindset te vinden.

Maar ook geestelijk gezien heeft het effect.
Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien (Ps. 50:23).
Dankbaarheid (lof) maakt een weg vrij om anders te zien, om heil – heelheid – te zien. Dankbaarheid impliceert een Gever, die je kunt bedanken.

'Het echte probleem in ons leven is nooit tijdgebrek.
Het echte probleem in ons leven – in mijn leven – is gebrek aan dankbaarheid.'
(Duizendmaal dank, Ann Voskamp, p. 74) 

Voor welke drie dingen ben jij dankbaar vandaag?

(Els van der Vlist)


 

Het openingshoofdstuk grijpt je direct bij de kladden: ze beschrijft – in zinnen als hamerslagen – hoe ze als jong meisje meemaakte dat haar zusje verongelukte. In het

vervolg zet ze uiteen hoe ze, met Gods hulp, de vreugde hervond in haar leven door dankbaarheid centraal te stellen. (Gert-Jan Schaap in EO-Visie)


 

Uit een interview van Frank Viola met Ann Voskamp

Wat is het grootste compliment dat u over het boek tot nog toe hebt gekregen?
“Het grootste compliment? Misschien wel de moslim in Irak die het boek kreeg en tot geloof in Jezus kwam en een leven van dankbaarheid wilde gaan leiden. Misschien wel de vrouw die het boek kreeg van een vriendin op de ochtend voordat ze een abortus zou ondergaan – en ze las het boek en bedacht dat deze zwangerschap die ze niet wilde – dat die misschien ook wel een geschenk van God zou kunnen zijn? En terwijl ze het me vertelde liet ze me een foto zien van een lachend ventje van 5 maanden. Of misschien de man die Prozac slikte, maar de dokter heeft hem er afgehaald omdat Duizendmaal dank en het opschrijven van 1000 geschenken diepe plaatsen in hem heelde en hem ware vreugde deed vinden.
Want kijk, de grootste complimenten gaan nooit over het boek zelf, of over de schrijfster, maar over de lezer, en over God, en hoe de bladzijden van het boek hielpen om een werkelijke diepe verbinding tussen hen tot stand te brengen. Het is het grootste compliment als de auteur onzichtbaar wordt in het hele proces.”Anne Westerduin
‏@AnneWesterduin
22 maart
Ik heb net mooi (!) boek #Duizendmaal dank gelezen. Probeer het in praktijk te brengen nu ik wéér met autopech sta. Lastig in de praktijk. J
*
Elsbeth Gruteke ‏@ElsbethGruteke 5 april
Hoor dat het boek van @AnnVoskamp #1000Gifts nu ook in het Nederlands is uitgekomen Duizendmaal dank heet het, ik zou het lezen.
*
Ruth Stoorvogel ‏@RuthStoorvogel 11 december
Onder de indruk van dit boek. Wat een puur boek! Wat een rust! Duizendmaal dank - Ann Voskamp - Homepage https://shar.es/6VkAJ